Novice


4 januarja 2019


Skupina Svetovne banke je že šestnajsto leto zapored izdala poročilo, tokrat z naslovom

»Doing Business 2019: Training for Reform«

Gre za poročilo, ki zagotavlja objektivne ukrepe za poslovanje in njihovo izvrševanje. K sodelovanju pri razvoju kazalnikov poročila so bili kot pravni strokovnjaki povabljeni tudi ODI sodelavci Matjaž Jan, Branko Ilić in Maša Drkušič.

Letos se je poročilo osredotočilo na vidike urejanja enajst področij poslovanja. Deset od teh področij je vključenih v letošnji razvrstitvi glede na enostavnost poslovanja: začetek poslovanja, pridobivanje gradbenih dovoljenj, pridobivanje električne energije, registracija premoženja, pridobivanje kreditov, zaščita manjšinskih vlagateljev, plačevanje davkov, čezmejno trgovanje, izvrševanje pogodb in reševanje insolventnosti.

“Doing business” meri tudi značilnosti ureditve trga dela, ki tokrat ni vključeno v oceno.

V poročilu so zajeti podatki do 1. maja 2018. Kazalniki se uporabljajo za analizo gospodarskih izidov in za ugotavljanje vzrokov dobrih praks poslovanja.

Poročilo si lahko preberete na tej povezavi.

Back to top