Pravna obvestila

Veljavni od 1. januarja 2014

Pozdravljeni na spletni strani odilaw.com (v nadaljevanju: stran). Stran ureja Odvetniška družba Ilić (v nadaljevanju: ODI), partnerska družba z omejeno odgovornostjo s predstavništvi v različnih državah. Pred uporabo te strani natančno preberite te Pogoje uporabe. Z uporabo strani se zavezujete spoštovati Pogoje uporabe. ODI si pridružuje pravico, da te Pogoje uporabe z objavo spremenjenih Pogojev uporabe spremeni kdaj koli. Z nadaljnjo uporabo te strani se strinjate s spremenjeno vsebino le-teh.

Narava informacij in materialov

Ne glede na to, da ta stran ponuja informacije glede pravnih vprašanj, tovrstne informacije ne predstavljajo ali niso zamenjava za pravno svetovanje usposobljenega pravnega zastopnika. Strinjate se, da ODI z objavo informacij in materialov na tej spletni strani ne zagotavlja pravnih storitev ali svetovanja ter da se z vašo uporabo te strani med vami in ODI ne vzpostavlja kakršno koli razmerje, kot npr. med odvetnikom ter stranko. ODI ne prevzema nikakršnih obveznosti za kakršne koli neposredne ali posredne posledice kakršnih koli dejanj ali opustitev, ki so posledica informacij ali materialov, dosegljivih na tej strani. Ker se ODI na primeren način zavzema za pravilnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na tej strani, ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo, ki je posledica netočnosti, nepopolnosti ali neažurnosti teh informacij.

Intelektualna lastnina

Vsi materiali, ki se nahajajo na tej strani, in vse z njimi povezane pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami in zunanjo podobo, so v lasti ODI ali podružnic. Izjavljate, da materialov, objavljenih na tej strani, ne boste kopirali, reproducirali, ponovno objavili, prenašali, spreminjali ali posredovali razen v osebne, nekomercialne namene, in sicer brez predhodnega pisnega soglasja ODI.

Povezave

Na tej strani so lahko objavljene povezave do drugi spletnih strani, ki niso v pristojnosti ODI. ODI ne odgovarja za vsebino teh strani, ne zastopa oz. predstavlja katere koli izmed teh strani, obenem pa ni nujno, da odobrava ali potrjuje informacije, materiale, proizvode ali storitve objavljene ali dosegljive preko takšnih strani. S povezavo na druge strani sprejemate in se strinjate, da informacije, materiale, proizvode in storitve, ki so na voljo na takšnih strani, uporabljate izključno na lastno odgovornost.

Zavrnitev odgovornosti

Materiali, ki so na voljo na tej strani, so takšni »kot so« in brez kakršnega koli izrecnega ali tihega jamstva. ODI zavrača vsa izrecna ali tiha jamstva v povezavi z informacijami in materiali, ki se nahajajo na tej strani, vključno in brez omejitev za izrecna jamstva o prodajljivosti, primernosti za določen namen in ne kršitve.

Omejitev odgovornosti

ODI ali partnerji ali podružnice ali osebe, ki ustvarjajo prispevke za to stran, niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali krivico ali škodo, bodisi neposredno, posebno, posredno, kazensko, naključno, eksemplarično, posledično ali drugo, ne glede na to, ali je nastala zaradi kršitve pogodbe, kaznivega dejanja (tudi iz malomarnosti), odgovornosti za izdelek ali česar koli drugega, kot posledica uporabe ali dostopa do te strani. Z uporabo strani se odpovedujete kakršnim koli in vsem zahtevkom zoper ODI, partnerje, podružnice in ustvarjalce prispevkov. Strinjate se, da so omejitve, opredeljene zgoraj, osrednji sestavni del tega dogovora in da stran ter njene vsebine ne bi bile objavljene, če ne bi obsegale tovrstnih omejitev.

Zakonska in sodna pristojnost

Ti Pogoji uporabe morajo biti aplikativni in sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, in sicer tako, da nobena načela kolizijskih sporov ne bodo imela veljave. Kakršni koli spori med vami in ODI, ki izhajajo iz vsebine ali uporabe te strani, se bodo reševali pred pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija.

Osebni podatki

ODI objavlja to obvestilo z namenom, da predstavi lastne prakse glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov preko te spletne strani (v nadaljevanju: stran). ODI lahko zbira vaše podatke v povezavi z vašo prijavo na delovno mesto pri ODI. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, prodali ali oddali v najem tretjim osebam, razen v primeru vašega izrecnega soglasja ali če bo tako zahtevala zakonodaja. ODI vam lahko omogoči dostop do določenih informacij preko elektronske pošte in sme vaš elektronski naslov ter ime posredovati zunanjim izvajalcem storitev, ki ta proces upravljajo za naše podjetje. Ti izvajalci storitev so se obvezali, da vaših podatkov ne bodo prodali ali posredovali kateri koli drugi strani. Prosimo upoštevajte, da, čeprav želimo vaše osebne podatke zaščititi pred nepooblaščenim razkritjem, ODI ne more jamčiti za to, da vaši osebni podatki ne bodo razkriti na način, ki je v nasprotju s tem pravilnikom.

Povezave do spletnih strani tretjih

Ta spletna stran vsebuje povezave do drugih strani. Ko z uporabo povezave z naše strani vstopite na katero izmed teh strani, vstopate na spletno stran, za katero ne odgovarjamo. ODI ne nadzoruje teh drugih strani, zato ne more jamčiti za njihove prakse varovanja podatkov in varnosti. Priporočamo vam, da preberete pravilnike o zasebnosti teh strani, saj se lahko razlikujejo od teh na naši strani.

Družbeni mediji

ODI si pridržuje pravico, da odstrani komentarje na lastnih kanalih na družbenih medijih. Odstranili bomo vse objave, ki ne bodo v skladu z izvirnim namenom objave, kot tudi tiste, ki bodo žaljive ali protizakonite. Prav tako bomo izbrisali objave, ki vodijo na posameznikove spletne strani ali do proizvodov, in sicer z namenom pridobitve osebne koristi, pa tudi tiste, ki razkrivajo zaupne podatke.

Slovenija

V skladu s strokovnimi pravili Odvetniške zbornice Slovenija je ODI Ljubljana partnersko podjetje, ustanovljeno v skladu s slovensko zakonodajo, katere sedež je registriran na naslovu Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, z matično številko podjetja 3468526, davčno številko SI76854663 in dejavnostjo 69.101 – odvetništvo. ODI Ljubljana ima odprte naslednje transakcijske račune pri banki: SKB, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, z naslednjimi podrobnostmi: poslovni račun št. 03134-1000335378, IBAN: SI56 03134-1000335378, SWIFT: SKBASI2X in fiduciarni račun št. SI 56 03134-1000345466.

Srbija

V skladu s strokovnimi pravili Odvetniške zbornice Srbije je ODI Beograd partnersko podjetje, ustanovljeno v skladu s srbsko zakonodajo, katere sedež je registriran na naslovu Mileševska 7, 11000 Beograd, Srbija, z matično številko podjetja 20548177, davčno številko 106173229 in dejavnostjo 74.140 – podjetniško in poslovno svetovanje. ODI Beograd ima odprt transakcijski račun pri banki: UniCredit Bank, številka računa: 170-3001693300-55.

Hrvaška

V skladu s strokovnimi pravili Odvetniške zbornice Hrvaške ODI Ljubljana sodeluje z ustrezno usposobljenimi hrvaškimi odvetniki (v hrvaščini: odvjetnik), ki so člani Odvetniške zbornice Hrvaške. ODI odvetniška družba je sklenila pogodbe o sodelovanju z vsemi hrvaškimi odvetniki, ti dogovori pa so bili registrirani pri Odvetniški zbornici Hrvaške.

Makedonija

Zaradi zagotavljanja skladnosti s poklicnimi pravili Makedonske odvetniške zbornice ne moremo deliti dodatnih informacij.

Back to top