Novice


26 januarja 2018


Poslovna akademija časnika Finance je 26. januarja organizirala seminar v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani na temo;

“Statusna preoblikovanja družb in Prodaja ali nakup podjetja” & “Pravni, računovodski in davčni vidik z novostmi”

Prodaja ali nakup podjetja sta prelomna točka v življenjskem ciklu vsakega podjetja in imata dolgoročne posledice, zato je odločilnega pomena, da je postopek prodaje oziroma nakupa podjetja izpeljan optimalno. Slabo vodenje postopkov lahko privede do manjšega izkupička lastnikov pri prodaji ali preplačila lastniškega deleža pri nakupu podjetja.

Izbira statusno pravne oblike podjetja je zelo pomembna, saj vsaka izmed njih pomeni za ustanovitelja določene pravne, finančno-računovodske in poslovne posledice oziroma učinke. Družba se lahko statusno preoblikuje z združitvijo, delitvijo prenosom premoženja ali s spremembo pravnoorganizacijske oblike, podjetnik pa se lahko statusno preoblikuje v kapitalsko družbo.

O pravnih, računovodskih in davčnih vidikih statusnega preoblikovanja družb, je na seminarju izpostavila tudi  Suzana Bončina Jamšek, LL.M. (LSE), odvetnica, Odvetniška pisarna Ilić & Partnerji.

Back to top