Energetika in infrastruktura

Pregled

Redno svetujemo pri večjih energetskih in infrastrukturnih projektih. Naši pravniki imajo izkušnje  na področju  obnovljivih virov energije, nafte in plina, elektroenergetskem sektorju, trgovanju z energijo, rudarskih projektih, gradnji elektrarn, cest in prometne infrastrukture, pa tudi o javnih naročilih in evropskih projektih. Seznanjeni smo s prakso relevantnih regionalnih organov, zato lahko klientom nudimo ustrezno pravno podporo pri regulativnih vprašanjih glede energetike, pripravi predpisov v zvezi z obnovljivimi viri energije in s tem povezanimi pravnimi dokumenti, vključno s pogodbami o nakupu električne energije in priključitvi na omrežje. Klientom prav tako pomagamo pri pogajanjih z vladnimi organi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi akterji v Sloveniji, Srbiji, Makedoniji in na Hrvaškem.

Back to top