Konkurenčno pravo

Pregled

Posedujemo obsežno znanje na vseh področjih konkurenčnega prava in ponujamo celoten nabor pravnih storitev v jurisdikcijah Adria regije. V kompleksnih primerih konkurenčnega prava zastopamo številna podjetja v Adria regiji,  ki morajo pri svojem vedenju na trgu upoštevati pravila konkurenčnega prava, tako nacionalna kot evropska. Zaradi poznavanje prakse pristojnih regionalnih organov lahko našim klientom nudimo učinkovito pravno pomoč na najrazličnejših področjih konkurenčnega prava po celotni Adria regiji in na področju državnih pomočeh tudi v postopkih pred Komisijo in sodiščem EU.

Klientom pomagamo pri oblikovanju priročnikov o skladnosti, izobraževanj o skladnosti, opravimo skrben pravni pregled in druge storitve z ozirom na obvladovanje pravnih tveganj z vidika konkurenčnega prava. Našim klientom prav tako svetujemo v primerih obstoja kršitev konkurenčnega prava. Naše storitve obsegajo predvsem svetovanje na področjih:

Svetujemo o zlorabi prevladujočega položaja, o poslovnih strategijah in pri oblikovanju ustrezne protimonopolne politike kot tudi pregledujemo pogodbe in poslovne prakse klientov.
Pregledujemo obstoječa ravnanja klientov in svetujemo pri sestavi sporazumov (izključnost pravic, izdaja licenc, določanje cen, dobava in distribucija ipd.), vključno z oblikovanjem ocene tveganja v primeru kršitve pogodbenih določil. Prav tako svetujemo o uporabi skupinskih izjem in v postopkih pridobitve individualnih izjem.
Klientom nudimo pravno pomoč pri izbiri pravno ustrezne strukture transakcij in svetujemo o konkurenčnih tveganjih pri postopkih prevzemov in združitev, prav tako pa v postopku priglasitve koncentracij pripravimo in vložimo ustrezno dokumentacijo ter nudimo podporo pri aktivnostih, ki sledijo prevzemom in združitvam.
Pomagamo pri pripravi internih poslovnih pravil in splošnih pogojev poslovanja, za poslovodstvo in zaposlene nudimo izobraževanja o skladnosti in opravimo skrben pravni pregled poslovnih procesov. Stranke zaradi domnevnih kršitev konkurenčnih pravil zastopamo tudi v postopkih pred regionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco.
 
Back to top