Korporacijsko pravo / Združitve in prevzemi

Pregled

"Odvetniška družba ODI Law je odlična odvetniška družba, katere tržni delež vztrajno raste. Med nedavne vidne dosežke spada svetovanje belgijskemu podjetju Beaulieu International Group pri prevzemu slovenskega podjetja Juteks v skupni vrednosti 48 milijonov evrov. Odvetniška družba je prav tako svetovala prodajalcu pri prodaji večinskega deleža v TKK Srpenica v vrednosti 17,5 milijona evrov. Direktor in partner, Uroš Ilić, je prepoznaven po svojem delu na področju prestrukturiranja in insolventnosti, pa tudi združitev in prevzemov, kjer se pogosto loti izredno zahtevnih primerov."

Legal500 2014

Nudimo celoten obseg storitev tako multinacionalkam, kot start-up podjetjem in finančnim institucijam v zvezi s transakcijami vključno z M&A, ponudbami zasebnih in javnih vlagateljev ter  kapitalskih skladov. Naši pravni strokovnjaki lahko zaradi obsežnega in poglobljenega znanja iz različnih področij, kot so na primer tehnologija, mediji in telekomunikacije (TMT), področje nepremičnin in področje intelektualne lastnine, v najkrajšem času nudijo kakovostne pravne nasvete glede različnih transakcij v vsaki jurisdikciji kjer smo prisotni. Naše storitve zajemajo:

Strankam svetujemo v zvezi z vsemi korporativnimi vprašanji in vprašanji povezanimi s pravnimi sistemi različnih držav. Poleg tega nudimo neprecenljive nasvete s področja dobrih praks na področju korporativnega upravljanja. Strankam pomagamo pri procesu sprejemanja statutov in pravilnikov, skrbimo za skladnost s predpisi ter svetujemo pri pripravi odzivov na dogodke na področju civilnega, upravnega ali kazenskega področja. Naši pravniki razpolagajo z obsežnimi izkušnjami s svetovanjem upravam javnih in zasebnih družb pri upravljanju podjetij in delničarjem v zvezi z različnimi problematikami s področja korporativnega upravljanja; med drugim tudi glede pravil, ki urejajo razmerja med družbeniki in strukturo upravljanja gospodarskih družb v skladu z željami družbenikov.

Imamo bogate izkušnje na področju združitev in prevzemov, saj zaposlujemo pravnike z izkušnjami pri svetovanjih velikim multinacionalnim korporacijam, sponzorjem  in posojilodajalcem o vseh vprašanjih povezanih s prevzemi. Naše storitve v okviru prevzemov in združitev med drugim zajemajo izvedbo skrbnega pravnega pregleda poslovanja, podporo pri izvedbi celotne transakcije, oblikovanje ustrezne prevzemne strategije in sestavljanje ter pogajanja glede vsebine prevzemne dokumentacije. Zagotavljamo celovito pravno svetovanje, ki zajema celoten proces transakcije. Pri tem se posvetimo učinkom vsakega sklenjenega posla posebej.

V številnih projektih v regiji smo zastopali tako zasebne sponzorje kot tudi finančne investitorje, zato zelo dobro razumemo gospodarske dejavnike in pomisleke vseh udeleženih interesnih skupin. Pri načrtovanju transakcij in pravnem svetovanjem nas vodi ekonomski pristop. Storitve zagotavljamo pravočasno in na ustrezen način, obenem pa smo osredotočeni na izvedbo korakov potrebnih za naslednje faze transakcije.

Pohvalimo se lahko z obsežnimi izkušnjami s svetovanjem zasebnim vlagateljem , kjer smo v preteklosti svetovali upravam družb v različnih situacijah, ki se pojavljajo pri zasebnih vlaganjih.  Izkušenost naših pravnih strokovnjakov na za ta vprašanja ključnih področjih nam omogoča učinkovito reševanje pravnih problemov v vseh jurisdikcijah kjer delujemo. Naše razumevanje gospodarstva in izkušenost na področju transakcij je neprecenljiva za iskanje konkretnih rešitev za naše stranke.

Pomagamo pri sestavi notranjih pravil družb in splošnih pogojev poslovanja s strankami. Pripravljamo usposabljanja na različnih področjih tako za uslužbence kot člane vodilnih teles gospodarskih družb in izvajamo podrobne preglede iz področja konkurenčnega prava ter svetujemo pri dejanskih in potencialnih problematikah.

 
Back to top