Prestrukturiranje in insolvenčno pravo

Pregled

Posedujemo poglobljeno znanje in izkušnje na področjih insolventnosti in korporativne reorganizacije zato lahko nudimo ustrezno svetovanje kreditodajalcem,  kako se zavarovati pred morebitno insolventnostjo kreditojemalcev. Prav tako imamo znatne izkušnje s področja vodenja stečajnih in likvidacijskih postopkov ter postopkov prisilnih poravnav.

Insolvenčna zakonodaja in sodna praksa se pogosto razlikujeta v posameznih državah Adria regije. Naša organiziranost in prisotnost v tej regiji zagotavljata, da razpolagamo s potrebnimi znanji ter izkušnjami za učinkovito in strateško upravljanje primerov grozeče ali že nastale insolventnosti v vseh državah, kjer smo prisotni.

Back to top